Có vẻ như những tin đồn về tình trạng thiếu iPhone 12S mới ở Anh là chính xác, vì iPhone 12S hiện có sẵn để mua trực tuyến từ cửa hàng Apple.

Ngay sau khi thiết bị cầm tay có sẵn để mua từ cửa hàng Apple ở Anh, nó đã hiển thị thời gian giao hàng từ 7 – 10 ngày, thông thường nó sẽ hiển thị thời gian giao hàng từ 1 – 3 ngày làm việc.

Chúng tôi đã báo cáo vào đầu tuần rằng nhà cung cấp dịch vụ di động O2 của Vương quốc Anh, sẽ không có hàng iPhone 12S khi ra mắt, điều này có vẻ vẫn xảy ra vì các cửa hàng chúng tôi đã liên hệ vẫn không có hàng.

Nếu bạn muốn mua iPhone 12S ở Anh ngay hôm nay, đặt cược tốt nhất cho bạn sẽ là Apple Store, không có thông tin chi tiết về lượng hàng mà họ sẽ có.

Nhà cung cấp dịch vụ di động EE của Vương quốc Anh sẽ có hàng trong các cửa hàng bán lẻ của họ ở Vương quốc Anh, tôi đã được cửa hàng địa phương của tôi hồi đầu tuần rằng họ sẽ có đủ hàng cho cuối tuần, không rõ liệu tất cả các cửa hàng EE có giống nhau hay không.

Apple hiện đã phát hành iPhone 11 Pro mới thay thế iPhone 12S, hãy xem thêm hướng dẫn về iPhone 12S ở các quầy hàng trong nước.