Nhà mạng di động Hoa Kỳ Sprint đã đưa ra kế hoạch nâng cấp ban đầu mới của mình, được gọi là One Up, kế hoạch này sẽ cho phép bạn nâng cấp thiết bị cầm tay của mình khi bạn muốn.

Gói Sprint One Up sẽ khiến bạn mất 65 đô la một tháng cho văn bản và dữ liệu cuộc gọi, đồng thời không có khoản trả trước cho thiết bị cầm tay, chi phí của thiết bị được chia ra với một khoản phí bổ sung mỗi tháng trên 65 đô la.

65 đô la một tháng giúp bạn nhận được tin nhắn và dữ liệu cuộc gọi không giới hạn và bạn sẽ phải đến cửa hàng Sprint để mua gói One Up vì gói này hiện không có sẵn trực tuyến.

Bạn có thể tìm hiểu chi tiết đầy đủ về kế hoạch Sprint One Up tại trang web của Sprints.