Facebook đang đưa trí tuệ nhân tạo vào hoạt động với nỗ lực hiểu rõ hơn về nội dung của người dùng ở cấp độ sâu hơn bao giờ hết. Phương pháp AI mà nó áp dụng để hoạt động được gọi là học sâu và dự án đang được thực hiện bởi một nhóm tám người. Kết quả cuối cùng là hy vọng có thể dự đoán tốt hơn các tương tác của người dùng và cung cấp các phương tiện để cung cấp nội dung phù hợp hơn với từng người dùng.

Facebook không phải là công ty duy nhất đưa học sâu vào sử dụng. Google cũng đang tìm cách áp dụng AI vào các tìm kiếm trên web để mang lại kết quả web tốt hơn. Học sâu về cơ bản lấy các bit dữ liệu và kết hợp chúng lại với nhau để xây dựng sự hiểu biết về mọi thứ, từ các khái niệm phức tạp đến hình dạng và âm thanh của các đối tượng. Bạn có thể biết rõ nhất về nó từ khi nó được sử dụng cùng với một siêu máy tính IBM tên là Watson để đánh bại mọi người tại Jeopardy.

Đó là một cách tiếp cận thú vị, nhưng tôi sẽ không cung cấp kết quả đáng giá hơn nhiều so với những gì chúng ta đã thấy ngày nay. Ai thực sự chú ý đến nội dung và quảng cáo ngẫu nhiên “có liên quan” mà Facebook cung cấp?

Bạn có chú ý hơn bây giờ không nếu các sản phẩm phù hợp hơn với sở thích của bạn? Điều đó có thực sự giúp bạn dành nhiều thời gian hơn trên Facebook hoặc nhiều tiền hơn cho quảng cáo trên Facebook không?

Tôi nghĩ là không, nhưng hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn.